Innehåll • Vårdvetenskapliga etiknämnden | Medicinska fakulteten, Lunds universitet

  Vårdvetenskapliga etiknämnden

  Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) prövar och ger rådgivande yttranden rörande examensarbeten
  för röntgensjuksköterske-, fysioterapi-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen samt
  Barnmorskeprogrammet.

  Litteraturstudier behöver inte prövas.

  VEN har en rådgivande funktion och kan ge rekommendationer om ändringar/kompletteringar.


  ___

  VEN har flyttat över sin information till Canvas, vilken nås via https://canvas.education.lu.se/courses/15149