Innehåll

 • Här finner du som student kontaktinformation till oss som jobbar på programmen.

 • Programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet

                   


       
     
      Pernilla Ny 
      Universitetsadjunkt 
      E-post: pernilla.ny@med.lu.se
      Profil i Forskningsportalen

  • Inriktningsansvariga på Specialistsjuksköterskeprogrammet

   Akutsjukvård
   Anna Ekwall 
   Docent 

   Tel: 046-222 18 49 
   E-post: anna.ekwall@med.lu.se
   Profil i Forskningsportalen

   Ambulanssjukvård
   Andreas Rantala
   Universitetsadjunkt
   Tel: 046-222 89 60
   E-post: andreas.rantala@med.lu.se

   Profil i Forskningsportalen

   Anestesisjukvård
   Karina Terp
   Universitetsadjunkt

   Tel: 046-222 19 97
   E-post: karina.terp@med.lu.se   Barnsjukvård
   Lisbeth Jönsson
   Universitetsadjunkt
   Tel: 046-222 19 70
   E-post: lisbeth.jonsson@med.lu.se
   Profil i Forskningsportalen

   Distriktsköterska
   Ulf Jakobsson
   Professor vid Centrum för primärvårdsforskning
   Tel: 040-39 13 17
   E-post: ulf.jakobsson@med.lu.se
   Profil i
   Forskningsportalen

   Intensivvård
   Karin Samuelson
   Universitetslektor
   Tel: 046-222 18 53
   E-post: karin.samuelson@med.lu.se
   Profil i Forskningsportalen


   Operationssjukvård
   Anna Nordström
   Universitetsadjunkt
   Tel: 046-222 18 30
   E-post: anna.nordstrom@med.lu.se

   Psykiatrisk vård
   Sigrid Stjernswärd 
   Docent och universitetslektor
   Tel: 046-222 19 04 
   E-post: sigrid.stjernsward@med.lu.se

   • Kursansvariga, examinatorer och resurspersoner

    Kursansvariga, examinatorer och resurspersoner presenteras på respektive kursssidor.

    • Utbildningsadministratörer

         Utbildningsadministratör
       
     Akutsjukvård, Ambulanssjukvård och Distriktsköterska

       
     Anna Lönnaeus
        Tel: 046 222 31 96
        E-post: admin@med.lu.se

         Utbildningsadministratör
         Anestesi, Barnsjukvård, Intensiv, Onkologi, Operation, Psykiatrisk vård och Vård av Äldre


         Roger Hudin Karlsson
         Tel: 046-222 18 39
         E-post: roger.hudin_karlsson@med.lu.se     • Studievägledare

          Studievägledning 
        

          E-post: studievagledare_vard@med.lu.se
         
      Tel: 046-222 94 17
      • Enheten för verksamhetsförlagd utbildning (EVU)

       VFU-samordnare
       Lena Hagman
       Tel: 046-222 18 45
       E-post: lena.hagman@med.lu.se
       EVU-enhet

       VFU-administratör
       Annika West
       Tel: 046-222 18 44
       E-post: annika.west@med.lu.se
       EVU-enhet

       • Internationella koordinatorer

        Internationell koordinator
        Caroline Morand
        Tel: 046-222 31 73
        E-post: caroline.morand@med.lu.se
        Webbsida: Internationella möjligheter

        • Teknisk support

         IT-service
         Tel. externt: 046-222 90 00
         Tel. internt: 290 00
         E-post: servicedesk@lu.se

         • Övriga sökfunktioner

                 

          Hittar du inte den du söker?


          Sök efter personen på Lunds universitets centrala sökfunktion, Medarbetarwebben
          Ring Lunds universitets växel, normala öppettider är vardagar kl 8-16:30

          Växel: 046-222 00 00

          Letar du efter lärare, kursansvarig eller examinator finns kontaktuppgifter på kurssidan i Moodle