Innehåll

 • Allmänt

  Välkommen till Akutsjukvård 15 hp!

  • Kursmeddelande Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Frågor till kursledningen Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Information om kursen

  Omfattningen av studierna styrs av kursplanernas studiemål och innehåll. Studierna baseras på den studerandes aktiva inlärning där kunskapsinhämtning i hög grad bygger på självstudier. Problemlösning ingår som en väsentlig del av studierna.

  Kurstid: 2018.01.15 - 2018.06.03

 • 1703 Fysiologi och patofysiologi

  Temat innebär att du ska kunna redogöra för farmakologiska principer rörande läkemedel som används inom akutsjukvård. Du ska också  utifrån symtom, vitala parametrar och differentialdiagnostik kunna reflektera över bedömning, prioritering, planering och behandling av patienten. Du får dessutom föreläsningar i fysiologi och patofysiologi.  Tekniker för att upprätthålla fria luftvägar med adekvata hjälpmedel på såväl vuxen som barn berörs såväl teoretiskt som genom obligatorisk metodövning.

  Pre-test. Varje student genomför pre-test som publiceras i Moodle. Du kan upprepa testet under kursen för att se hur du utvecklas och vad du behöver fördjupa dig i.


  • PRE-test Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • 1704 Omvårdnad i akutsjukvård

  Under detta provmoment ska du reflektera över bedömning, prioritering, planering och behandling av patienter utifrån symtom, vitala parametrar och differentialdiagnostik. Du ska fundera över vårdetiska dilemman inom akutsjukvården och argumentera för hur mångfald och intersektionalitet kan påverka akutsjukvård. Du ska också analysera och värdera begreppen makt, utsatthet och vårdlidande med relevans för akutsjukvård.

  • Omvårdnad i akutsjukvård Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Mall för casearbete Fil 7Kb PDF-dokument
 • 1705 Gynekologi och obstetrik

  Tentamen i gynekologi och obstetrik, består av multiple choice-frågor som baseras på studenternas casearbeten och instuderingsfrågor som studenterna tagit fram. Utöver detta hittar ni kompletterande information om området i Regions Skånes vårdprogram
  ”nytt liv på väg”. Gräns för godkänt på omtentamen motsvarar 70%. Godkänd caseinlämning samt deltagande vid den obligatoriska metodövningen krävs också.

 • 1701 Människosyn, kunskapsteori epidemiologi och socioekonomi

  ...

  • 1701 Skriftlig individuell inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • 1702 Akutsjuksköterskans yrkesroll

  Detta provmoment innehåller tre delar. Yrkesroll, Forskningsläge inom kunskapsområdet samt Ämnesfördjupning

  • Forskningsläge inom kunskapsområdet Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Yrkesroll Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Ämnesfördjupning Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att vara tillgänglig i slutet av kursen.

  • AKTR10 kursvärdering teori, våren 2018 URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter