Innehåll

 • Allmänt

       

  Kvinno- och mödrahälsovård, 6 hp

  Women´s Health, Antenatal Care and Family Planning,
  Clinical Training, 6.0 credits, Second cycle, spring 2018
  Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng med start våren 2018
  Midwifery programe, 90 ECTS, starting spring 2018

  Kurstid: 2018.03.05 - 2018.04.01

 • Verksamhetsförlagd utbildning

  VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU), 6 hp (4 veckor)

  Kursen består av fyra veckors utbildning (6 hp) på barnmorskemottagning under kalendervecka 10-13, 2018. Planera under denna tid in en veckas preventivmedelsrådgivning (antikonception) med tanke på den förskrivningsrätt du kommer att erhålla efter avslutad utbildning.  Varje vecka ska innehålla motsvarande fyra arbetsdagar (32 timmar). Du får ha högst en dags sjukfrånvaro under dessa fyra veckor. Har du varit frånvarande fler dagar måste du ta igen dessa. Under din sista termin på barnmorskeutbildningen kommer du att återkomma till samma barnmorskemottagning under ytterligare tre veckor (då ska du dessutom vara två veckor på ungdomsmottagning). Förskrivningsrätt för preventivmedel ingår i utbildningen. Den teoretiska delen ingår i SBMT10 och SBMS16. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i SBMR11 samt i SBMS17. Kraven utgår från SOSFS 1996:21.

  En dag på abortmottagning ingår. Denna dag medräknas i de fyra dagarna per vecka. Schema för detta kommer att läggas ut.

 • Vårdseminarium/Patienfall inom ämnesområdet

  Ett vårdseminarium kommer att genomföras som examination under din verksamhetsförlagda utbildning. Under ett vårdseminarium diskuteras tillsammans med lärare/handledare, patienfall från verksamheten. Seminariet är schemalagt till kalendervecka  13. Ni kommer att delas in i grupper (se gruppindelning för vårdseminarium). Fallet ska vara hämtat från barnmorskemottagning (antikonception alt.graviditet). Fallen ska laddas upp i Forum .  Meningen med ett vårdseminarium är, förutom examination, att du ska övas i att knyta samman teori och klinisk verksamhet samt utveckla handlingsberedskap inför din kommande yrkesroll.

  Se under schema

  • Aktivitetsbeskrivning , Vårdseminarium/Patientfall inom ämnesområdet 0,5 hp Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Bedömningskriterier vårdseminarium Fil
   28.1Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Stöd i föräldraskapet

  "Målsättningen för MHVs föräldrastöd är att främja barns hälsa och utveckling och att stärka föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet, samt förlossningsförberedelse både fysiskt och psykiskt." (SFOG rapport nr 76). Under kursen ska du delta i ett seminarium om stöd i föräldraskapet. Du ska också delta (så aktivt du kan) i föräldraförberedelse på den barnmorskemottagning där du har din VFU.

 • Omvårdnadshandledning

  Se instruktioner under "Gemensamt för hela utbildningen"

  • Kursvärdering

   Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Kursutvärderingen blir tillgänglig i slutet av kursen.

   • SBMR11 VFU-enkät, våren 2018 URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter