Innehåll

 • På denna sida kommer du att dels kunna hitta filmer som finns i de olika kursrummen, dels fördjupningsmaterial som vi tror kan hjälpa dig i dina studier. Materialet som finns publicerat ingår främst i kurser i T1-T3 men oavsett vilken termin du läser kan du se alla filmer.

 • Barn och ungdomars hälsa

  • Barn på sjukhus - Irén Tiberg, LU (T3) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Ungdomar på sjukhus - Irén Tiberg, LU (T3) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Människan: Biologi och hälsa

  Till detta avsnitt hör även avsnitten:

  • Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi T1
  • Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi T1
  • Allmän farmakologi T1 

 • Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi T1

  • Föreläsningar om Mikrobiologi Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsningar om Allmän genetik Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsningar om Allmän patologi Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsningar om Nervsystemet, smärta och sinnen Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsningar om Rörelseapparaten Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsningar om Det endokrina systemet Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi T1

  • Föreläsningar om Blod- och koagulationssystemet Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsningar om immunsystemet Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsningar om Respirationssystemet Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsning om reproduktionssystemen Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsningar om matspjälkningssystemet Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Föreläsningar om Vätske- och syra-basbalansen Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Allmän farmakologi T1

  • Föreläsningar om Allmän farmakologi Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Medicinsk teknik & klinisk undersökningsmetodik T1

  Detta avnitt är kopplad till Omvårdnadens teknik och metod I, SJSG12

  • Medicintekniska moment (T1) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Provtagningar & klinisk undersökningsmetodik (T1) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Ergonomi & arbetsmiljö T1

  Denna del introducerar den obligatoriska övningen Förflyttningsteknik i Omvårdnadens teknik och metod I, SJSG12

  • Del 2 - Columna (T1) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Del 3 - Muskler (T1) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Del 4 - Handled (T1) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Del 5 - Sittande (T1) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Del 6 - Motivation, stress (T1) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Del 7 - Arbetsställningar (T1) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Medicinsk teknik & klinisk undersökningsmetodik T2

  Detta avsnitt är kopplat till Omvårdnadens teknik och metod II, SJSH12

  • Medicintekniska moment (T2) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Medicinsk teknik & klinisk undersökningsmetodik T3

  Detta avsnitt är kopplat till Omvårdnadens teknik och metod III, SJSJ12

  • Medicintekniska moment (T3) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Omvårdnad

  • Palliativ vård och omvårdnad - Annette Holst-Hansson, LU (T5) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Onkologi

  • Onkologi - Annette Holst-Hansson, LU (T3) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Statistik

  • Kvantitativa metoder och statistik - Magnus Sandberg, LU (T2) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter