Innehåll

 • Här samlar vi material som kan fungera som stöd för dig under din utbildning.

  • Studievägledning

   Behöver du stöd och vägledning under utbildningen? Har du frågor eller upplever svårigheter i din studiesituation och behöver någon att prata med om dina studier? Är du osäker på exempelvis behörighetskrav, tillgodoräknande av kurser, studieuppehåll eller något annat?

   Kontakta gärna oss på studievagledare_vard@med.lu.se för att få hjälp eller information om var du kan vända dig. Se också studievägledningens webbplats vid Medicinska fakulteten.

   Vi arbetar under tystnadsplikt.

   • Pedagogiskt stöd - för studenter med behov av hjälp

    Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier

    Ifall du har blivit beviljad pedagogiskt stöd för tentamenstillfällen (exempelvis extra skrivtid, sitta enskilt m.m.) måste du anmäla dina behov till ansvarig examinator för kursen samt till sjukskoterskeprogrammet@med.lu.se.

    Detta gör du senast två veckor före tentamen till examinator som tar ställning till huruvida stödåtgärderna beviljas eller ej för tentamenstillfället.

   • Studentprästerna

    Studentprästerna är till för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet och SLU-Alnarp. Vi firar gudstjänst, ingår i krishanteringsgrupper, ger utbildningar och tar emot för enskilda samtal etc.

    Vi finns på flera platser i Lund: i Domkyrkoforum, AF-borgen och Västerkyrkan. Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till oss.

   • Studieverkstaden

    Vill du förbättra din studieteknik? Vill du bli bättre på att skriva akademiska texter? Vill du bli säkrare på att tala inför andra? Då kan du vända dig till Studieverkstaden!

   • Regelverk, anvisningar och blanketter för studiesociala frågor

    Här hittar du bland annat information gällande anstånd, studieuppehåll och tillgodoräknande.

   • SI - samverkansinlärning

    Alla studenter som känner ett behov av att i samverkan träna på att beräkna och få en förståelse för läkemedelsberäkning och hantering är välkomna!

    SI-tillfällena hittar du i ditt schema.

    • Studentkonto

    • Internationella möjligheter

     Som student vid Lunds universitet har du möjlighet att studera utomlands under delar av utbildningen genom universitetets gemensamma utbytesavtal.

    • Studieteknik

    • Studenters rättigheter

    • Studenters skyldigheter - lagar och regelverk

     • Regler för ljudupptagning Fil 96.9Kb PDF-dokument
    • Student på lika villkor

     Som student på sjuksköterskeprogrammet omfattas du av de lagar och förordningar som gäller och Lunds universitet ser allvarligt på diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Om du upplever dig trakasserad, utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling ska du inte dröja med att söka hjälp. På nedanstående länkar hittar du information om hur du kan gå tillväga och vad som gäller.

    • Digital undervisning

    • Akademiskt skrivande