Innehåll

 • För dig som ska börja T1

  Du ska webbregistrera dig på utbildningen vilket du gör mellan 2021-08-16 - 2021-08-22. Så här registrerar du dig.

  OBS! Webbregistreringen ersätter inte det obligatoriska uppropet. Uteblir du på uppropet mister du din plats på utbildningen.

  Mer info inför programstart: https://www.student.med.lu.se/valkommen-till-sjukskoterskeprogrammet 

  • Webbregistrering för studenter på T2-T6

   Höstterminen börjar 30 augusti 2021 och slutar 16 januari 2022. Kurserna som börjar den 30 augusti är öppna för webbregistrering mellan den 16 augusti - 22 augusti 2021 i StudentportalenDe kurser som börjar senare på terminen öppnas för webbregistrering en vecka innan kursen startar.

   Mer info hittar du här: https://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/registrering 

   Om du har problem att registrera dig, kontakta: sjukskoterskeprogrammet@med.lu.se 

   • Spärr för registrering

    För närvarande finns endast en spärr i Sjuksköterskeprogrammet: för att gå upp i T5 måste du ha klarat T1-T3 fullständigt.

    • Utbildningsöversikt

     Nedan finner du länk till sidan med utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, schematisk kursöversikt och samtliga kursplaner och litteraturlistor.

    • Personskadeförsäkring

     Som student omfattas du av en personskadeförsäkring. Ifall olyckan är framme under skoltid, på VFU-platsen eller på väg till föreläsningen etc, är det viktigt att du är registrerad för att försäkringen ska gälla fullt ut. Läs mer om personskadeförsäkringen.

     • Terminstider

      Terminstider

      https://www.student.med.lu.se/stod-och-redskap/terminstider

      Sjuksköterskeprogrammet gör en veckas uppehåll efter höstterminen och påbörjar vårterminen den måndag som infaller 21 veckor efter höstterminens början. (Beslut Dnr U 2018/357 gällande terminstider läsåret 2019/2020 av Sektionschef Tarmo Haavisto, Student och utbildning).

      Detta innebär att terminstiderna för Sjuksköterskeprogrammet är följande:

      HT 2020
      2020-08-31 till 2021-01-17

      VT 2021
      2021-01-25 till 2021-06-13

      HT 2021
      2021-08-30 till 2022-01-16

      VT 2022
      2022-01-24 till 2022-06-12