Innehåll

 • Vetenskapligt förhållningssätt - Allmänt

  Vetenskapligt förhållningssätt kommer finnas integrerat i alla terminer på läkarprogrammet.  


     

  mer information om evidensbaserad medicin


  Nedanför hittar du information om temat för varje termin.

  • Termin 1

   se Vetenskapligt förhållningssätt Termin 1

  • Termin 2

   se Vetenskapligt förhållningssätt Termin 2

  • Termin 3

   se Vetenskapligt förhållningssätt Termin 3

  • Termin 4

   Vetenskapligt förhållningssätt - mer info kommer

  • Termin 6

   Vetenskapligt förhållningssätt termin 6

   Denna termin introduceras evidensbaserad medicin och ett evidensbaserat arbetssätt.

   Kurslitteratur är boken Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen.

   Läranderesurser i kursen

   Guiden Vad är evidensbaserad medicin? ger dig en översikt, en svensk kontext och praktiska verktyg för EBM. Metodboken från SBU, som du bland annat hittar under sidan Granska och evidensgradera, samt tillhörande granskningsmallar som finns i guiden ger en bra inblick i det evidensbaserade arbetssättet. Mallarna är bra att använda för en strukturerad kvalitetsgranskning av artiklar. Under sidan Söka evidensbaserat hittar du sökhjälp, databaser samt filmer om hur du söker i PubMed. 

   Tips! Det finns också extra material som YouTubeavsnitt om EBM, och bloggen Students4BestEvidence med lärresurser.

   SBU:s metodbok Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten

   Verktyget Cochrane Interactive Learning är uppdelat i moduler, och denna termin är modul 1-4 aktuella. Verktyget är baserat på internationell standard för systematiska översikter. För att få tillgång till resursen måste du skapa ett individuellt konto. Du kan läsa mer om att skapa konto här

   Du når Cochrane Interactive Learning även utanför campus genom att logga in med studentkontot.

   Examination- ladda upp dina certifikat

   När du gått igenom och klarat de fyra modulerna ska du skapa ett certifikat och ladda upp det i Moodle. Certifikaten är en del av examinationen på termin 6. Du laddar upp dina fyra certifikat på Termin 6-Klinisk medicin 1- Vetenskapligt förhållningssätt. Det är en uppladdningsfunktion per certifikat.

  • Termin 7

   Vetenskapligt förhållningssätt klinisk medicin 2 (termin 7)

   Denna termin fortsätter med evidensbaserad medicin och ett evidensbaserat arbetssätt.

   Läranderesurser i kursen

   Guiden Vad är evidensbaserad medicin? ger dig en översikt, en svensk kontext och praktiska verktyg för EBM. Metodboken från SBU, som du bland annat hittar under sidan Granska och evidensgradera, samt tillhörande granskningsmallar som finns i guiden ger en bra inblick i det evidensbaserade arbetssättet. Mallarna är bra att använda för en strukturerad kvalitetsgranskning av artiklar. Under sidan Söka evidensbaserat hittar du sökhjälp, databaser samt filmer om hur du söker i PubMed. 

   Tips! Det finns också extra material som en podcast om EBM, och en blogg där studenter engagerade i EBM skriver.

   SBU:s metodbok Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten


   Verktyget Cochrane Interactive Learning är uppdelat i moduler, och denna termin är modul 5+6 aktuella. Verktyget är baserat på internationell standard för systematiska översikter. För att få tillgång till resursen måste du skapa ett individuellt konto (de flesta studenter har detta sedan förra terminen) Du kan läsa mer om att skapa konto här

   Du når Cochrane Interactive Learning även utanför campus genom att logga in med studentkontot.


   Examination- ladda upp dina certifikat

   När du gått igenom och klarat de två modulerna ska du skapa ett certifikat och ladda upp det i Moodle. Certifikaten är en del av examinationen på termin 7. Du laddar upp dina två certifikat på terminens examinationssida. Det är en uppladdningsfunktion per certifikat.


  • Termin 8

   Vetenskapligt förhållningssätt - mer info kommer

  • Termin 9

   Vetenskapligt förhållningssätt - mer info kommer

  • Termin 10

   se Vetenskapligt förhållningssätt Termin 10

  • Termin 11

   Vetenskapligt förhållningssätt - mer info kommer