Innehåll

 • Njurmedicin för sjuksköterskor


  • Kursinformation

   • Schema Fil
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Gruppindelning Fil
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Dokument: Njurmedicin för sjuksköterskor Mapp
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kontakt och meddelande

  • 1701 Fördjupning inom njursjukvård, 5,0 hp

   • Studieguide: Fördjupning inom njursjukvård Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
   • Reviderade fördjupningsarbete Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
   • Uppladdning av fördjupningsarbete Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
   • Uppladdning av fördjupningsarbete Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
   • Frågor om fördjupningsarbetet Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
  • 1702 Kärnkompetenserna i relation till njursjukvård, 5,0 hp

   • Studieguide: Kärnkompetenserna i relation till njursjukvård Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
   • Case: Njursjukdom: uppladdning av rapport Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
   • Case: Behandling och palliativ vård: uppladdning av rapport Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
   • Forum grupp 1
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Grupp 1
   • Forum grupp 2
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Grupp 2
   • Forum grupp 3
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Grupp 3
   • Forum grupp 4
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Grupp 4
   • Forum grupp 5
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Grupp 5
  • 1703 Anatomi, fysiologi och patofysiologi vid njursjukdom, 5,0 hp

   • Studieguide: Anatomi, fysiologi och patofysioplogi Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
   • Anatomi och fysiologi: hemtentamen Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
   • Patofysiologi vid njursjukdom: hemtentamen Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lärare och studenter
  • Kursvärdering