Innehåll

 • Allmänt

 • Delkurs 1. Strålning och teknik, 7,5 hp

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare

  Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp, med start hösten 2017.
  Kurstid: 28/8- 29/9 2017

  Föreläsnings-/arbetsmaterial som användas i samband med undervisningen kommer under kursens gång att läggas ut nedan under respektive rubrik och ämnesområde.

 • 1601. Fysik och teknik vid konventionella röntgenundersökningar, 4,5 hp

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare

    

 • 1602. Fysik och teknik vid datortomografiundersökningar, 3,0 hp

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare

    

 • 1602. Digital teknik

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare

    

 • Kursutvärdering - Delkurs 1

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.

 • Delkurs II - Periradiografiska processen, 19 hp

  Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp, med start hösten 2016.
  Kurstid: 2017-10-032- 2018-01-132 
  RSJF16 Periradiografiska processen är 19 hp varav 13,5 hp är VfU.

  Första dagen för verksamhetsförlagd utbildning- VfU är tisdagen den 17/10
  Kursens innehåll och upplägg finns beskrivet i kursens kursbok.

 • Strukturerade aktiviteter_Peer Learning

 • DT-metodik och bildstudier

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
 • Digestionsundersökningar och kontrastmedel

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
 • Smärta och obehag

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
 • Ortopediska röntgenundersökningar och bäckenmätning

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
 • Radiografiseminarium

 • Seminarie Kommunikation och information

 • Kursutvärdering - Delkurs II

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.