Innehåll

 • Röntgensjukskötersprogrammet 180 hp med start höstterminen 2016
  Kurstid: 2018-09-03 - 2019-01-20

 • Introduktion

  Välkommen till PEH-kursens tredje termin. Framför oss ligger nu en termin där vi bland annat ska fundera på begreppet ”mod” i vårdandet. Vi kommer att använda vårdetiska principer, och till vår hjälp prova på ett särskilt redskap som Svensk Sjuksköterskeförening har tagit fram, en s.k. ”Dialogduk”.  Syftet är att ta oss vidare och arbeta mer strukturerat med reflektion över olika vårdsituationer. Situationerna kommer vi att hämta från er VFU.

  Vi kommer också att mer aktivt börja arbeta med att sätta oss in i olika handledningsmodeller som grund för din kommande kompetens att själv kunna agera handledare som färdig röntgensjuksköterska.

  I listan nedan finns hela PEH-kursens teman, varav de två markerade fokuseras under den här terminen. Samtliga teman utgår från kursplanens lärandemål.

   

  • Vägen genom röntgensjuksköterskeutbildningen till min kommande profession
  • Att vara patient
  • Att lära i VFU
  • Att möta patienter i olika vårdmiljöer
  • Vårdetiska principer och mod i vårdandet
  • Att vara handledd i VFU
  • Makt och ansvar/att möta patienter i olika åldrar
  • Den goda handledningen
  • Det etiska ledarskapet
  • Existentiella frågor i samband med livshotande sjukdom och död
  • Handledning, lärandesituationer och bedömning
  • Moralisk perception, etik och lyhördhet i relation till yrkes – och livserfarenhet

  Ni kommer att skriva sk. PEH-reflektioner inklusive en terminsreflektion i slutet av terminen. Vi har även två gruppmöten, samt en skriftlig examinationsuppgift.

  Alla anvisningar och tidsangivelser för kursen finns i kursboken ovan. Dubbelkolla alltid i schemat så att tiderna stämmer, då det kan ändras under terminens gång.

  Vi ser fram emot att få följa er genom den här terminen!


  Angelika Fex & Kajsa Landgren

  Ansvariga för kursen

  • Kursaktiviteter

   • PEH-reflektioner Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Gruppmöte 1 Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Gruppmöte 2 Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Terminsreflektion Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Examination Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper