Innehåll

 • Allmänt


  Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2018
  Kurstid 2018-04-30 - 2018-06-03

   

   


   

 • Förberedelse av barn/ungdom och dess närstående inför en vårdhandling

  Barn kan i samband med sjukdom, behandling och sjukhusvistelse reagera känslomässigt. Deras reaktioner påverkas av t.ex. ålder, fantasi och förståelse. Barnsjuksköterskan skall verka för att undersökningar och behandlingar anpassas till det enskilda barnet genom förberedelser och stöd utgående från barnets ålder och utvecklingsnivå.

  • Aktivitet förberedelse inför vårdhandling Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Klinisk vårdhandling
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Yrkesmässig handledning

  • Yrkesmässig handledning Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Gruppindelning yrkesmässig handledning Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Verksamhetsförlagd utbildning

  Den verksamhetsförlagda utbildningen ger klinisk färdighetsträning under organiserad handledning i syfte att utveckla ett yrkeskunnande inom barnspecifika områden.

  • Medicinsk, kirurgisk eller akut barnsjukvård Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Personliga lärandemål Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen öppnas vid kursslut.

  • SBUN42 kursvärdering VFU, våren 2018 URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter