Innehåll

 • Allmänt

  OPSM21 Magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning operationssjukvård (examensarbete) 15 hp

  Arbetet med examensarbetet är delvis integrerat i övriga kurser. Du kommer redan första veckorna börja med examenensarbetet. Ett flertal läraktiviteter infaller under första kursen; bland annat idéseminarium, föreläsningar, granskning av artiklar och presentation av ert problemområde.

  Förutom denna kurshemsida som är specifik för den inriktning du läser, finns det en gemensam hemsida för examensarbetet för samtliga specialistsjuksköterskeprogram (magister-uppsatskursen) "Examensarbetet på avancerad nivå gemensam för specialistsjuksköterske-programnen" som ni bör bekanta er med (se länken nedan).

  • Meddelandeforum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Allmän information Fil 13Kb Word-dokument
  • Kursplan Fil 269.1Kb PDF-dokument
  • Litteraturlista Fil 233Kb PDF-dokument
  • Förslag - ämnen till magisteruppsats Fil
   174.8Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla lärare
  • Artikel kvalitativ metod Fil
   108.5Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Artikel kvantitativ metod Fil
   211.9Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Material från föreläsare Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kvantitativa metoder och statistik (Magnus Sandberg LU) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Seminarier, deadlines, scheman

  • Deadlines och seminarier Fil 80.7Kb PDF-dokument
  • Seminarium projektplan Fil
   197.3Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter