Innehåll

 • Regelverk & blanketter

  Nedan finner du regelverk och blanketter för din studiegång, kursortsplacering med mera.

  • Studiesocialt regelverk för läkarprogrammet

  • Övergångsregler

  • Blanketter Studieuppehåll, återupptagande, komplettering

  • Blanketter Ansökan om byte av kursort

   • Ansökan om byte T6-T9 Fil 140.7Kb PDF-dokument
  • Blankett Dispensansökningar

  • Regler för arbetskläder och hygienrutiner

   För de delar av utbildningen som sker i patientnära vård eller omsorg gäller Region Skånes regler för arbetskläder och hygienrutiner i patientnära arbete på samma sätt som för anställd personal.

   Region Skånes regelverk finns på vårdgivarwebben och gäller personal såväl som studenter i patientnära arbete/studier.

   Det är viktigt att alla studenter känner till dessa regler innan de genomför sina första placeringar med patientkontakt.


   • Resersättningar - regler och blanketter

    Ersättning i samband med verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

    • Redovisning görs efter varje termin. Blanketten skall inlämnas senast en månad efter avslutad termin (lämnas till kurssekretariat)
    • Ersättningsblankett samt originalkvitton lämnas till kursansvarig för attest (lämnas sedan till kurssekretariat)
    • Bifoga beviljad blankett för bilersättning och/eller logi om det redovisas som kostnad.

    Om du inte har ett Nordeakonto behöver du fylla i en Nordeablankett första gången du söker ersättning för att den ska betalas ut till ditt bankkonto. Denna blankett skickas till Nordea.


   • Önskemål om kursort T6-T9

    Under delar av Läkarprogrammet sker undervisningen på olika orter. Vid tilldelning av kursort inför T6-T9 har du möjlighet att ange önskemål. Nedan finns svar på några vanliga frågor kring kursortsplaceringen: 

    1.      Vilka kursortsplaceringar finns det?
    Lund, Malmö och Helsingborg.

    2.     Vilka kursortsplaceringar kan jag önska? 
    Lund eller Malmö eller Helsingborg för Termin 6-9.

    3.      Hur lägger jag in mitt önskemål om kursortsplacering?
    Önskemål om kursortsplacering läggs in i en speciell webbportal. Inloggningsuppgifter och PIN-kod till portalen kommer att skickas till din studentmejl.

    4.      Kan jag ändra mitt önskemål efter att jag har skickat in det? 
    Du kan logga in och ändra ditt önskemål hur många gånger som helst under perioden som portalen är öppen. Ditt senaste önskemål gäller och varje gång du ändrar ditt önskemål kommer du att få ett bekräftelsemejl på att det har kommit in.

    5.      När är sista ansökningsdatum?
    Information om sista ansökningsdatum får du i samma mejl som dina inloggningsuppgifter.

    6.      Är jag garanterad att få mitt förstahandsönskemål?
    Nej, alla kan inte få sina förstahandsönskemål. Om sökande till en ort är fler än antalet platser gör datorprogrammet en lottning.

    7.      Vad händer om jag inte lägger något önskemål alls?
    Du är ändå med vid fördelningen av kursortsplaceringar. Alla tilldelas en kursort men du prioriteras inte utan får ta den plats som blir över.

    8.      Hur ser placeringsfördelningen mellan de olika orterna ut?
    T6-T9: 40 % i Lund, 40 % i Malmö, 20 % i Helsingborg.

    9.      Hur fördelas placeringarna mellan studenterna om platserna på en viss ort överskrids?
    Placeringarna fördelas genom lottning/slumpmässigt i datorprogrammet som är kopplat till webbportalen. Lottning sker mellan de studenter som önskat kursorten.

    10.   Finns det några särskilda omständigheter som tas hänsyn till vid fördelning av placering?
    Faktorer såsom sjukdom, vårdnad av barn eller aktiv forskning kan ge dig prioritet vid kursortsplacering. Se Studiesocialt regelverk för läkarprogrammet för detaljer och ansökningsprocedur.

    Alla ansökningar om prioritering måste åtföljas av ett eller flera intyg där det tydligt framgår att kraven för att bli prioriterad är uppfyllda. Deadline för ansökningar är några veckor innan den allmänna fördelningen av kursortsplacering sker i datorprogrammet. 

    Bedömning av särskilda skäl för prioritering vid kursortsplacering görs av Studiesociala kommittén. Kontakta studievägledningen för mer information om att skriva en ansökan om prioritet vid kursortsplacering.

    11.   Kan jag önska att få samma placering som en annan kursare?
    Du kan önska samma kursort som din kursare men det finns inga garantier för att ni får samma kursortsplacering.

    12.   Kan jag göra något om jag är missnöjd med den kursortsplacering jag fick?
    Ja, du kan ansöka till Studiesociala kommittén för läkarprogrammet om att få göra ett byte av kursortsplacering. Kontakta studievägledningen för mer information.

    13.   Kan jag byta kursortsplacering under utbildningens gång?
    Ja.
    Hur bär jag mig åt?
    Du kan ansöka till Studiesociala kommittén för läkarprogrammet om att få göra ett byte av kursortsplacering.

    14.   Betalar fakulteten pendlingskort?
    Nej.

    15.   Skiljer sig undervisningen på de olika kursorterna åt?
    Nej, samma kursplan gäller för samtliga orter.

    16.   Skiljer sig examinationen på de olika studieorterna åt?
    Nej, studenterna gör samma examinationer oavsett var man varit placerad.

    17.   Kommer all undervisning och klinisk placering att ske på den kursort jag har fått?
    Nej, kortare placeringar kan förkomma på andra sjukhus eller vårdinrättningar.

    18.   Finns det samma tillgång till studieplatser/bibliotek för studenterna på de olika orterna?
    Ja, i stort sett.

    19.   Finns det samma tillgång till matplatser för studenterna på de olika orterna?
    Ja, men det kan variera mellan kliniker.

    20.   Finns det samma tillgång till kurslitteratur för studenterna på de olika orterna?
    Ja, sjukhusbiblioteken har viss kurs- och referenslitteratur.

    21.   Är de olika kursorterna likvärdiga gällande undervisningen?
    Ja, alla studenter har rätt till likvärdig undervisning.

    22.   Kommer jag att få komma tillbaka till samma kursort om jag tar studieuppehåll?
    Nej, du placeras där det finns ledig kursplats. Du kan önska kursortsplacering när du söker åter till studierna.

    23.   Vart vänder jag mig om jag har fler frågor angående önskemål om kursort?
    Studievägledningen:
    Helena Axelsson: helena.axelsson@med.lu.se, 046-222 72 17
    Jenny Arfwedson: jenny.arfwedson@med.lu.se, 046-222 19 66

    Sandra Lindell: sandra.lindell@med.lu.se, 046-222 04 76