Innehåll

 • Allmänt

  Sjuksköterskeprogrammet 180 hp med start hösten 2015
  KURSTID: 2017-08-28 - 2017-09-15

 • 1501: Omvårdnadsinformation, 1 hp samt 1502: Förbättringskunskap, 4 hp

  • Dokument: Omvårdnadsinformation och Förbättringskunskap Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Riskanalys Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
  • Förbättringskunskap Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
  • Bedömningskriterier SJSE19 Fil 16.5Kb Word 2007-dokument
 • Kursvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.