Innehåll

 • Allmänt


  Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2018
  Kurstid 2018-01-15 - 2018-02-25

  Schemat är senast uppdaterat 2018-01-03.

   


   

 • Vetenskaplig grund

  För att kritisk kunna förhålla er till vetenskaplig litteratur behöver ni vara förtrogna med vetenskapliga  grundbegrepp och förhållningssätt. Detta ger er möjlighet att värdera och förhålla er till olika forskningsresultat och aktivt följa forskning inom olika pediatriska områden som t.ex. barnhälsovård och elevhälsa men också inom den slutna barnsjukvårdens olika profilområden. Det ger en grund att för att kunna implementera ny kunskap i verksamheterna.

  • Vetenskaplig metod Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Vetenskaplig metod Helfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Vetenskaplig metod Halvfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Barnhälsovård och elevhälsa

  Att arbeta som barnsjuksköterska inom barnhälsovård eller elevhälsa innebär ett självständigt arbete  där fokus är att möta, och svara upp mot, barns, ungdomars och deras familjers behov.

  • Fallsituation inom barnhälsovård och elevhälsa Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Fallsituationer BHV och Elevhälsan Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Fördelning av fall - Helfart Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Fall från BHV alt. Elevhälsan Helfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Fördelning inför seminariet - Helfart Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Fördelning fall - Halvfart Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Fall från BHV alt. Elevhälsan - Halvfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Fältstudie inom BHV

  • BHV - Klinisk hospitering Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Fältstudie BHV - Helfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Fältstudie BHV - Halvfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Närvarointyg Fil
   109.2Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Fältstudie inom elevhälsa

  • Elevhälsa - Klinisk hospitering Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Fall - Förslag Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Fältstudie Elevhälsan - Helfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Fältstudie Elevhälsan - Halvfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Närvarointyg Fil
   109.2Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Placering och kontaktuppgifter Fil
   368.2Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Barns och ungdomars hälsa och ohälsa

  För att kunna ge relevant och god vård/omvårdnad till barn och ungdomar i förskole-/skolåldern krävs kunskap om de diagnoser och behandlingar som kan hanteras inom barnhälsovård, elevhälsa alternativt den öppna hälso- och sjukvården.

  • Skriftlig individuell hemtentamen Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Tentamensområden Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Exempel på tentamensfrågor Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen öppnas vid kursslut. Observera att det finns en separat kursvärdering för er som går på helfart och en för er som går på halvfart!

  • SBUN40 HELFART, kursvärdering teori, våren 2018 URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • SBUN40 HALVFART, kursvärdering teori, våren 2018 (öppnas 6/4) URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter