Innehåll

 • Allmänt

  Röntgensjukskötersprogrammet 180 hp med start höstterminen 2014
  Kurstid: 2017-01-14 -- 2017-06-05

 • Introduktion

  Välkommen till PEH kursens sjätte termin!

  Framför oss ligger nu en termin där vi ska ”knyta ihop säcken” och även ha       
  stort fokus på att slutföra din handledarutbildning.                                             
  Vi ska också fördjupa oss ännu mer i etik i vårdandet, nu med särskilt fokus på
  moral och lyhördhet. Dessutom ska du få reflektera över din väg genom utbildningen,
  med tonvikt på din personliga och professionella utveckling. I listan nedan finns hela
  PEH-kursens teman, varav de två markerade fokuseras under den här terminen.

  Samtliga teman utgår från kursplanens lärandemål.

  • Vägen genom röntgensjuksköterskeutbildningen till min kommande profession
  • Att vara patient
  • Att lära i VFU
  • Att möta patienter i olika åldrar/Vårdmiljöer
  • Vårdetiska principer och mod i vårdandet
  • Att vara handledd i VFU
  • Makt och ansvar
  • Den goda handledningen
  • Det etiska ledarskapet
  • Existentiella frågor i samband med livshotande sjukdom och död
  • Handledning, lärandesituationer och bedömning
  • Moralisk perception, etik och lyhördhet i relation till yrkes – och livserfarenhet/den kommande yrkesprofessionen

   Vi ser fram emot att få följa er genom den här terminen!

  Kajsa & Angelika

  • Kursaktiviteter

   • PEH-reflektion Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • PEH-möte 1 Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • PEH-möte 2 Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • PEH-möte 3 Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Kursreflektion Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Examinationsuppgift Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper