Innehåll

 • Allmänt


  Sjuksköterskeprogrammet 180 hp med start våren 2017
  KURSTID: 2017-01-16- 2017-02-28

 • Omvårdnadens etik

  Under detta tema introduceras du till de etiska teorier, begrepp  och principer som ligger till grund inom hälso- och sjulvård. Du får även en introduktion i nationella och internationella etiska riktlinjer som ligger till grund för sjuksköterskans profession.

  • Artikel: Cartlett & Lovan (2011) Fil
   123.7Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
  • Artikel: Nortvedt, Hem & Skirbekk (2011) Fil
   113.4Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
  • Basgrupp 1,9 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Etikgrupp 1
  • Basgrupp 2,10 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Etikgrupp 2
  • Basgrupp 3,11 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Etikgrupp 3
  • Basgrupp 4,12 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Etikgrupp 4
  • Basgrupp 5,13 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Etikgrupp 5
  • Basgrupp 6,14 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Etikgrupp 6
  • Basgrupp 7,15 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Etikgrupp 7
  • Basgrupp 8,16 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Etikgrupp 8
  • Uppladdning av etikrapport – uppföljningsseminarium Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Uppföljningsseminarium etik
 • Tystnadsplikt och sekretess

  Under detta tema introduceras du i de lagar och författningar, som styr mycket i sjuksköterskans yrkesutövning. 

 • Yrkesidentitet och ansvar

  Under detta tema introduceras du inte bara i sjuksköterskans profession som ett akademiskt yrke utan även vilket ansvar sjuksköterskan har sett ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Tiillsammans i din basgrupp kommer du att reflektera över hur din  yrkesidentitet konstrueras utifrån kön, makt och organisation

 • Omvårdnadens begrepp och teorier.

  Under detta tema introduceras du i sjuksköterskans profession, omvårdnad. Vid ett seminarium kommer du att bekanta dig med olika omvårdnadsteorier som ligger till grund för sjuksköterskans profession, samt omvårdnadens historiska och filosofiska betydelse. I en hemtentamen får du möjlighet att reflektera och fördjupa dig i några viktiga central begrepp som du ska kunna relatera till ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. För att få förståelse för hur sjuksköterskan arbetar kliniskt (på t ex vårdavdelning) får du under två fältstudiedagar följa en sjuksköterska i dennes arbete.

  • Artikel: •Gustafsson, B. (2006). The Philosophy of Science from a Nursing-Scientific Perspective. Fil
   4.3Mb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
  • Seminariegrupper 1-4 Fil
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
  • Seminariegrupper 5-8 Fil
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
  • Omvårdnadens centrala begrepp - uppladdning av individuell rapport. Basgr 1-5 Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Hemtentamen 1-5
 • Kursvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.