Innehåll

 • Allmänt


  Sjuksköterskeprogrammet 180 hp med start våren 2017

  KURSTID: 2017-02-27 -- 2017-06-04

  Foto på en illustration i Andreas Vesalius De humani corporis fabrica libri septem (1543).
  Läs mer på Wikipedia

 • Supplemental Instruction (SI)

  Under kursens gång kommer du att ha möjlighet att delta i SI-möten där du får lära dig studieteknik och förbättra förståelsen för kursen och ämnet.

  SI-möten ger dig möjlighet att jämföra anteckningar, diskutera frågor och begrepp samt utveckla din egen studiefärdighet. På detta sätt kan studietiden bli mer effektiv och möjligheterna att nå bättre studieresultat ökar.

 • Anatomi och fysiologi

  Under detta tema ska du som student inhämta kunskaper om hur den friska människan ser ut (anatomi) och fungerar (fysiologi) samt vad som händer som respons på yttre och inre påverkan (allmän patofysiologi).

 • Mikrobiologi och hygien

  Under detta tema ska du som student inhämta kunskaper om vanligt förekommande mikroorganismer samt hur de sprids och påverkar hälsa och ohälsa.

 • Vitala parametrar

  Under detta tema ska du som student bland annat presentera variationer i normal kroppstemperatur, puls, andning/saturation och blodtryck och relatera dessa till olika åldrar i livscykeln i grupp.

 • Allmän farmakologi

  Under detta tema ska du som student inhämta kunskaper om grundläggande farmakologi och kunna använda och hantera uppgifter i FASS på ett för sjuksköterskan adekvat sätt. Du ska även kunna förklara och använda dig av de lagar och författningar som styr, sjukvårdens i allmänhet och sjuksköterskans i synnerhet, hantering av läkemedel.

  • Artikel till interaktionsavsnittet Fil
   192.2Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Instuderingsfrågor till Allmän farmakologi Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.