Innehåll

 • Pedagogik

  Denna sida vänder sig till studenter och handledare på läkarutbildningen och beskriver tillämpning av problembaserat lärande samt case inom denna utbildning.


  • Problembaserat lärande (PBL)

   Problembaserat lärande (PBL) utvecklades för ungefär 30 år sedan vid universitet i Canada och Holland. Där användes arbetsformen med framgång på läkarutbildningar och andra vårdutbildningar. Sedan dess har PBL spritts till universitet i hela världen. Till Sverige kom PBL på 80-talet och infördes då vid  läkarutbildningen i Linköping och Tandläkarhögskolan i Malmö. I Lund används PBL i flera av utbildningprogrammen vid medicinska fakulteten och på läkarutbildningen i större skala sedan början av 1990-talet.

   PBL används under de prekliniska terminer 1-5