Innehåll

 • På denna sida hittar ni ett komplett tentaschema för Sjuksköterskeprogrammet, exempeltentor från varje kurs där salstentamen genomförs samt instruktioner för hur ni anmäler er till tentor och omtentor.

  • Schema över salstentor

  • Lagar och regler

  • Tillåtna hjälpmedel vid tentamen

  • Anmälan till tentor

  • DIGITAL TENTAMEN - SJSH11 - Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi - 2020-08-24

   • SJSH11 1802 2020-08-24 Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 200824
   • SJSH11 1802 2020-08-24 PED. STÖD Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 200824 ped stöd
  • DIGITAL TENTAMEN - SJSH11 - Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi - 2020-08-19

   • SJSH11 1801 2020-08-19 Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 200819
   • SJSH11 1801 2020-08-19 PED. STÖD Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 200819 ped stöd
  • Denna sektion

   Digitala tentor

   • SJSH11 1802 26/5 Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 26/5
   • SJSH11 1802 26/5 PED. STÖD Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 26/5 ped. stöd
   • SJSH11 1802 26/5 Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Tentamen SJSH11 26/5
    • du tillhör grupp Tentamen SJSH11 26/5 ped. stöd
   • SJSH11 1804 12/6 Start kl 14:00 Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSG11 12/6
   • SJSH11 1804 12/6 Start kl 14:00 PED. STÖD Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSG11 12/6 ped stöd
   • SJSH11 1804 12/6 Start kl 16:00 Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSG11 12/6
   • SJSH11 1804 12/6 Start kl 16:00 PED. STÖD Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSG11 12/6 ped stöd