Innehåll

 • På denna sida hittar ni ett komplett tentaschema för Sjuksköterskeprogrammet, exempeltentor från varje kurs där salstentamen genomförs samt instruktioner för hur ni anmäler er till tentor och omtentor.

  • Schema över salstentor

  • Lagar och regler

  • Tillåtna hjälpmedel vid tentamen

  • Anmälan till tentor

  • Digital hemtentamen SJSG14 210115

   • Tentamen SJSG14 210115 Fil
    45Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Tentamen SJSG14 21-01-15
    • Det är före 15 januari 2021, 16:00
   • Inlämning, tentamen SJSG14 210115 Uppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Tentamen SJSG14 21-01-15
    • Det är före 15 januari 2021, 16:00
   • Inlämning tentamen SJSG14 210115 ped stöd Uppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Tentamen SJSG14 21-01-15 ped stöd
    • Det är före 15 januari 2021, 17:00
   • Frågor under tentatiden Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Tentamen SJSG14 21-01-15 ped stöd
    • Det är före 15 januari 2021, 17:00
   • Instruktioner, hemtentamen Fil 440.1Kb PDF-dokument
  • DIGITAL TENTA - SJSE18 - 1501 - 210115 kl 9-11

   Du hämtar upp tentan (Word-fil), RSJE18_SJSE18_210115 och sparar den med ditt för- och efternamn. INGET namn på tentans framsida.

   När tentan laddas upp i uppladdningsforumet, får du kryssa i en ruta där du bekräftar att inlämningsuppgiften består av ditt egna arbete. Den inlämnade Word-filen skickas automatiskt via Urkund.

   Tentan är tillgänglig den 15 januari kl. 09.00 och inlämning ska ske senast kl. 11.10. För student med beviljat pedagogiskt stöd, finns ett eget inlämningsforum, som stänger 11.40.

   Har du problem att ladda upp tentan, e-postas den till anna.olofsson_franzoia@med.lu.se Observera att detta i så fall ska ske inom tentamenstiden.

   För frågor och tekniska problem under tentamenstiden hänvisas ni till Forum under tentatiden, som ni hittar längst ner. Kursledning bevakar detta forum under tentamenstiden.

   Mer information om nuvarande tentamenshantering återfinns i pdf-filen längre upp på sidan.


   • RSJE18_SJSE18_210115. Tentaunderlag Fil
    89.1Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • Du tillhör en grupp i SJSE18_210115_alla
    • Det är före 15 januari 2021, 11:40
   • SJSE18 - 1501 - 210115. Inlämning Uppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Tentamen SJSE18 2021-01-15
    • Det är före 15 januari 2021, 11:10
   • SJSE18 - 1501 - Pedagogiskt stöd - 210115. Inlämning Uppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Tentamen SJSE18 2021-01-15 - Pedagogiskt stöd
    • Det är före 15 januari 2021, 11:40
   • Frågor under tentatiden Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • Det är före 15 januari 2021, 11:10
    • Du tillhör en grupp i SJSE18_210115_alla
  • DIGITAL TENTAMEN SJSG15 -provmoment 1902 resp 1903

  • Digitalt Seminarium SJSG15 - provmoment 1904

   SJSG15: Examination av provmoment, 1904, muntligt rollspel i grupp, Ht20 

   Seminarium med rollspel om lärande i personcentrerad vård kommer på grund av situationen med coronaviruset ske digitalt via Zoom-möte, vilket innebär att justeringar av genomförandet behöver göras. Se info i dokument nedan. Mvh, kursledningen


  • Extra Omprov av 1904 (rapport) i SJSG15 - obs, endast för stud Vt20 och tidigare terminer

   Har du inte gjort den individuella rapporten i examination av 1904 Lärande i personcentrerad vård i termin 3, så riskerar du att drabbas av spärren inför termin 5, våren 2021. Vi har därför tagit beslut om att erbjuda ytterligare ett tillfälle för omprov av 1904, individuell skriftlig rapport.

   Observera, detta extra omprov är endast för studenter som gick sjsg15 Vt20 eller tidigare terminer

  • DIGITAL TENTAMEN - SJSH11 - Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi - 2020-08-19

   • SJSH11 1801 2020-08-19 Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 200819
   • SJSH11 1801 2020-08-19 PED. STÖD Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 200819 ped stöd
  • Denna sektion

   Digitala tentor

   • SJSH11 1802 26/5 Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 26/5
   • SJSH11 1802 26/5 PED. STÖD Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSH11 26/5 ped. stöd
   • SJSH11 1802 26/5 Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Tentamen SJSH11 26/5
    • du tillhör grupp Tentamen SJSH11 26/5 ped. stöd
   • SJSH11 1804 12/6 Start kl 14:00 Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSG11 12/6
   • SJSH11 1804 12/6 Start kl 14:00 PED. STÖD Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSG11 12/6 ped stöd
   • SJSH11 1804 12/6 Start kl 16:00 Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSG11 12/6
   • SJSH11 1804 12/6 Start kl 16:00 PED. STÖD Test
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Tentamen SJSG11 12/6 ped stöd