Innehåll

 • Allmänt


  Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatri med start 2017
  Magisteruppsats inom omvårdnad (examensarbete) 15 hp

  Klicka HÄR för att komma till den gemensamma magisteruppsatssidan för Specialistsjuksköterskeprogrammet (öppnas i nytt fönster).

  För att uppnå kursens mål bör du delta i ett antal kursdagar (se schema).

 • Kursvärdering

  Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.

  • Allmän information inför magisteruppsats

   Magisteruppsatsen omfattar 15 hp och anordnas inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri. Två studenter skriver magisteruppsatsen tillsammans och denna princip kan endast frångås om speciella skäl föreligger. Dispens sökes i så fall hos ansvarig examinator för magisteruppsatskursen

   • projektplan inför magisteruppsats

    Att formulera en projektplan är ett av de viktigaste stegen i uppsatsprocessen och har fokus på val av metod i förhållande till problem och syfte. Projektplanen bör innehålla en introduktion till problemområdet som Du avser studera och introduktionen ska styrkas med referenser till aktuell vetenskaplig litteratur. Det ska finnas en tydlig röd tråd mellan introduktion, syfte och metod. Planen granskas och bedöms vid ett seminarium

    • magisteruppsatsen