Innehåll

 • Allmänt


  Psykiatrisk omvårdnad, funktions- och livskvalitetsbedömning hos personer med psykisk funktionsnedsättning 7,5 hp

  Kurstid: 2017.11.09 -  2018. 01.17

  Campusträffar: var god se schema nedan.
  Examinationstillfällen: var god se examinationsöversikt nedan.

 • Introduktion livskvalitet och vårdbehov

  • Introduktion livskvalitet och vårdbehov Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Tema I Livskvalitet

  • Inlämningsuppgift livskvalitet Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Forum för inlämningsuppgift livskvalitet
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
 • Tema II Vårdbehov

  • Inlämningsuppgift vårdbehov Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Anvisningar inlämningsuppgift vårdbehov Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
 • Tema III Att bedöma livskvalitet, vårdbehov och global funktionsnivå hos personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa

  ...

  • Instruktion uppgift III Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • GAF CANSAS MANSA Bakgrundsuppgifter TS-skala Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
  • Skriftlig information till arbetsplats Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen öppnas vid kursslut.

  • SPSN15 kursvärdering teori, hösten 2017 URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter