Innehåll

 • Allmänt  Psykiatrisk omvårdnad II, psykiatriska sjukdomstillstånd 7,5 hp

  Kurstid: 2017-08-28 -- 2017-11-12

 • Tema I Barnpsykiatriska sjukdomstillstånd, vård och behandling

  ..

  • Introduktion till barn och ungdomspsykiatri Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • powerpointpresentationer från föreläsare Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Tema II Ångestsyndrom

  ..

  • Powerpointpresentation från föreläsare Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Tema III Missbruk, vård och behandling

  ...

  • Tentamen

   • Hemtentamen Mapp
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Examination

   När de individuella uppgifterna och kommentarerna till medstudenters uppgifter är lämnade och tentamen är genomförd lämnar Bertil Lundberg besked via e-post om uppgifterna, kommentarerna och tentamen är godkända.
   Fyra veckor efter avslutad godkänd kurs är uppgifterna införda i LADOK

   • Kursvärdering

    Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Kursvärderingen är tillgänglig fr.o.m. 2017-12-11.