Topic outline

 • General

  Psykiatrisk omvårdnad I, psykiatriska sjukdomstillstånd 15 hp

  Kurstid 2017-01-16 - 2017-06-04


 • Tema personlighetssyndrom

  • Introduktion till personlighetssyndrom Page
   Restricted Not available unless: You belong to group Alla studenter
 • Tema psykossjukdom och affektiva syndrom

 • Tema psykofarmakologiska och psykosociala behandlingsprinciper

  • Tentamen

   ..

   • Tentamen SPSP10 Folder
    Restricted Not available unless: You belong to group Alla studenter
  • Examination

   När de individuella uppgifterna och kommentarerna till medstudenters uppgifter är lämnade och tentamen är genomförd lämnar Bertil Lundberg  besked via e-post om uppgifterna, kommentarerna och tentamen är godkända.
   Fyra veckor efter avslutad godkänd kurs är uppgifterna införda i LADOK

   • Kursutvärdering

    Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.