Innehåll

 • Allmänt

     
  Sjuksköterskeprogrammet med start våren 2014
  Kurstid vecka 45 - 02

 • Kandidatuppsats

  I uppsatskursen sker ämnesfördjupning och fördjupning i vetenskapligt arbetssätt. Uppsatsarbetet sker under handledning. Under kursens gång anordnas arbetsseminarier. Kursen avslutas med examination av uppsatsen

  • Antiplagiatguide Fil 277.7Kb PDF-dokument
  • Mall till kandidatuppsats Fil 164.5Kb application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
 • Opponentskap och respondentskap av kandidatuppsats

 • Arbetsseminarium

  Arbetsseminariet sker ungefär efter halva kurstiden. Arbetsseminariet skall vara ett stöd under arbetets gång. Fokusering sker framför allt på metod- och resultatavsnitt. Här ges möjlighet till återkoppling på arbetet från examinator, handledare och kurskamrater samt även möjlighet att diskutera olika idéer och möjligheter. Genom detta effektiviseras handledningsprocessen och det blir ett närmare samarbete mellan examinator, handledare och student. 

  • Interprofessionellt lärande

   Samverkansdag

  • Kursvärdering

   Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Kursutvärderingen är tillgänglig fr.o.m 2017-01-10 -2017-02-05