Innehåll

 • Examensarbete / magisteruppsats

  Arbetet med examensarbetet är delvis integrerat i övriga kurser. Du kommer redan första veckorna börja med examenensarbetet. Ett flertal läraktiviteter infaller under första kursen; bland annat idéseminarium, föreläsningar, granskning av artiklar och presentation av ert problemområde.

  Förutom denna kurshemsida som är specifik för den inriktning du läser, finns det en gemensam hemsida för examensarbetet för samtliga specialistsjuksköterskeprogram (magister-uppsatskursen) "Examensarbetet på avancerad nivå gemensam för specialistsjuksköterske-programnen" som ni bör bekanta er med (se länken nedan).

 • Tillstånd och VEN

  • Information tillstånd verksamhetschef Fil
   75.7Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Mall/brev Förfrågan om tillstånd Fil
   161.6Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Lista chefer SUS Fil
   168.7Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Seminarier, deadlines, scheman

  • Deadlines och seminarier Fil
   80.8Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Seminariegrupper inför designseminarium 161221 Fil
   180.2Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursvärdering OPSM20

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen är tillgänglig i slutet av kursen.

  • Allmän information Fil 14.8Kb Word 2007-dokument