Innehåll

  • Meritportfölj

    Den digitala meritportföljen hjälper dig att samla dina internationella aktiviteter och reflektioner på ett och samma ställe.

    Endast tillgängligt om Aktiviteten Registrering Steg 2 markeras komplett
  • Slutrapport och ansökan om ett certifikat

    När du har genomfört och laddat upp närvarobevis för minst tre internationella aktiviteter är det dags att meddela Internationella avdelningen att du är redo att presentera dina erfarenheter. Innan du kan få certifikatet ska du skriva en slutrapport och presentera dina erfarenheter för andra studenter vid fakulteten. Möjlighet att presentera ges en gång per termin under Global Adventure/CIM-cermoni i december eller i maj.

    Endast tillgängligt om Aktiviteten Registrering Steg 2 markeras komplett