Sektion Namn Beskrivning
URL Kontakt Barnmorske- och Specialistsjuksköterskeprogrammen

Här hittar ni kontaktuppgifter till utbildningsadministratör, studievägledare, internationell koordinator, teknisk support samt EVU-enheten.

Fil Utbildningsadministration från uppropet 15/1
Fil Studievägledning - bra att veta
URL Utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor
Fil Beskrivning av huvudområdet omvårdnad
URL Kontakt till- och information om EVU enheten (Enheten för verksamhetsförlagd utbildning)

Här kan du också läsa om rutiner vid arbetsskada/olyckstillbud under VFU.

URL VFU Placeringslistor - direktlänk
Sida eTjänstekort för studenter

OBS! Tänk på att beställa och hämta ut ditt eTjänstekort i god tid INNAN första startdagen på din vfu! Gärna en månad innan p.g.a. lång handläggningstid.

URL Rättigheter och skyldigheter
URL Att skriva akademiskt
URL Antiplagiatguide (video)
URL Studier utomlands
Fil Regler för ljudupptagning, fotografering, filmning
URL Vårdvetenskapliga Etiknämnden

Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) prövar och ger rådgivande yttranden rörande examensarbeten