SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, 9 hp hösten 2017: Alla deltagare

Filter

1402: Symtom och tecken på allvarlig ohälsa, 3,5 hp samt 1403: Omvårdnadsplan vid komplexa ohälsotillstånd, 3,0 hp