BIMB10 Biology and Chemistry of the Cell

Kursen BIMA015 ger en introduktion till modern cellbiologi och omfattar både eukaryota, med speciellt fokus på humancellen, och prokaryota celler. I kursen går vi igenom cellens byggstenar, strukturer och organeller, liksom allmän termodynamik och enzymkinetik för förståelse av cellens funktion. En stor del av kursen ägnas åt cellens genetiska informationsbärare och hur denna information kan föras vidare vid celldelning och för att bilda proteiner. Kursen tar också upp grundläggande metabola processer i cellen samt hur de samverkar och regleras. Skillnader mellan pro- och eukaryota celler diskuteras och sätts in i ett evolutionsperspektiv. 

Kursen BIMA016 ger en grundläggande förståelse för organisk kemi med fokus på struktur, funktion och reaktion för organiska molekyler i naturliga system. Kursen omfattar grundläggande kunskaper i bindningslära, molekylära krafter, organiska molekylers struktur och reaktivitet samt stereokemi