Läkarprogrammet använder från hösten 2022 Canvas. Har du gått kurs tidigare hittar du gamla Moodle ytor under avslutade kurser

Vi kommer att sluta använda Moodle som lärplattform. Vi börjar nu flytt av lärandematerial och informationsmaterial till Canvas medan allt som är examinationsgrundande ska flyttas till QPS.
Vår plan är att T1 går över HT21, T2-T3 och T6-T8 går över VT22 samt T4-T5 och T9-T11 flyttar HT22.
Vi har skapat en programsida i Canvas där övergripande information om läkarprogrammet ska samlas, klicka här för att komma till den.

Help with Search courses