Hjälp med Sök kurser

Perspektiv på genus och intersektionalitet i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning

Syfte
Syftet med kursen är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om genus och intersektionalitet, samt förmåga att planera en intersektionell analys av ett givet problem inom det egna avhandlingsområdet. Kursen ska även bidra till att göra deltagarna bättre förberedda för att utifrån genus- och intersektionalitetsperspektiv kunna kritiskt granska forskning som rör människor.