Läkarprogrammet använder från hösten 2022 Canvas. Har du gått kurs tidigare hittar du gamla Moodle ytor under avslutade kurser

Hjälp med Sök kurser