Här presenterar vi den kvalitetsutveckling som bedrivs för att förbättra och säkerställa kvaliteten på våra program

Här publiceras information om hur du registrerar dig när du ska börja läsa på programmet, samt på kurser under programmets gång.

Här finns information om anmälan till tentamen, internationella studier, uppehåll, avbrott, kontakt med stödfunktioner inom Studenthälsan, pedagogiskt stöd m.m.

Här finns information om oss som jobbar på Specialistsjuksköterskeprogrammets olika inriktningar samt på Barnmorskeprogrammet, vilka funktioner och arbetsuppgifter vi har och hur vi har kontakt med dig som student.