På tentamenssidan finns schema över tentor, exempeltentor samt info om anmälan.

Här finns information om internationella studier, uppehåll, avbrott, kontakt med stödfunktioner inom Studenthälsan, Pedagogiskt stöd m.m.

Här finns information om oss som jobbar på programmet, vilka funktioner och arbetsuppgifter vi har.

Här presenterar vi fortlöpande information om projekt som drivs för att förbättra Sjuksköterskeprogrammet. Här finns även ex kursvärderingar publicerade. Senast uppdaterad: 180424

Sidan är ett digitalt arkiv för kursplaner och litteraturlistor för nuvarande och äldre programformer.

Här publiceras information om hur du registrerar dig inför terminsstarter.

Sidan används endast av administrativ personal.