Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård, 60 hp, med start hösten 2017.