Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning anestesisjukvård, 60 hp, med start hösten 2017.