Uppsamling för inlämning av portföljuppgifter T1-5

Öppnar 3 augusti kl. 00.05 

Stänger 9 augusti kl. 23.55

Ytan öppnas i sin helhet vid bestämd tidpunkt - det är endast underkända eller icke tidigare inlämnade uppgifter som lämnas in vid detta tillfället. Vid oklarheter kontaktas kursadministration för specifik kurs.

Sista dag för anmälan: 20 juli


Extra provtillfällen och uppsamling för inlämning av portföljuppgifter T6-T9

Ytan öppnas vid bestämd tidpunkt för respektive termin - det är endast då extra prov/uppsamlingsprov/quiz kan lämnas in.
Studenten lämnar endast in de inlämningar som är utestående
Vid oklarheter kontaktas kursadministration för specifik kurs.