Hjälp med Sök kurser

Uppsamling för inlämning av portföljuppgifter T1-5

Öppnar 2 augusti kl. 00.05; Stänger 8 augusti kl. 23.55
Sista dag för anmälan: 19 juli (se mejladress nedan). Ytan öppnas i sin helhet vid bestämd tidpunkt - det är endast underkända eller icke tidigare inlämnade uppgifter som lämnas in vid detta tillfället. Vid oklarheter kontaktas kursadministration för specifik kurs.

Extra provtillfällen och uppsamling för inlämning av portföljuppgifter T6-T9

Ytan öppnas vid bestämd tidpunkt för respektive termin - det är endast då extra prov/uppsamlingsprov/quiz kan lämnas in.
Studenten lämnar endast in de inlämningar som är utestående
Vid oklarheter kontaktas kursadministration för specifik kurs.