Extra provtillfällen och uppsamling för inlämning av portföljuppgifter T6-T9

Ytan öppnas i sin helhet vid bestämd tidpunkt - det är endast då extra prov/uppsamlingsprov/quiz kan lämnas in.
Studenten lämnar endast in de inlämningar som är utestående
Vid oklarheter kontaktas kursadministration för specifik kurs.