Här återfinns de tre sista givna skriftliga enskilda tentamina för respektive provkod.

Supplemental Instruction (SI) - eller Samverkansinlärning som är den svenska benämningen - hjälper studenter att lyckas på utvalda inledande ”svåra” kurser. SI syftar bland annat till att överbrygga de skillnader som finns i inlärningstekniker mellan gymnasium och universitet. 

SI bygger på samverkansinlärning i grupper och är ett akademiskt stödprogram med stor internationell spridning. SI har funnits i Sverige sedan 1994.