VMFX80, Tvärvetenskaplig projektutveckling, 7,5 hp 2019

Dagens arbetsliv innebär att hantera komplexa uppgifter, kräver förmåga att dela kunskap och arbeta framgångsrikt tillsammans med andra. Framgång handlar ofta om effektivt samarbete där olika kunskapsområden i kombination genererar kreativa lösningar. I ditt arbete kommer du att få arbeta i projekt tillsammans med personer med annan bakgrund än din egen och då är det nödvändigt att du kan samverka med andra. Det gäller oavsett om du ägnar dig åt juridik, naturvetenskap, medicin, ekonomi, teater, teknik, sociologi, musik, psykologi.