Kategori för projekt  som behöver en smidig kommunikationskanal bakom lösenord men som  även externa deltagare lätt kan komma åt.

MIROTS-LUND Tech Prep Workspace 2018-2019

Making Internationalisation a Reality for Occupational Therapy Students (MIROTs)

In this Moodle workspace we plan, discuss and decide how, who and when to do technical preparations and support efforts regarding Med-faks engament in MIROT.

The forum is mandatory

The other forum is there for You to start any discussion thread You need. In that way we can discuss and decide even if we do not meet and still have some documentation.

Här dokumenteras styrgruppsarbetet med lärplattform MOODLE på Medicinska fakulteten.

Det möjliggör personoberoende kontinuitet i arbetet över tid och ger en snabb överblick över tidigare beslut och diskussioner.

Detta kursrum ska användas av den förvaltningsgrupp som handhar

Doktorandportfolio på Medicinska fakulteten.

/ Niklas Frost  151027 & Niklas Frost 181120 & Niklas Frost 200925