Kategori för projekt  som behöver en smidig kommunikationskanal bakom lösenord men som  även externa deltagare lätt kan komma åt.

I denna kurs ligger alla dokument, och anteckningar som rör uppgraderingen.

Här finns även ett forum där man kan diskutera operativt arbete.