Kategori för projekt  som behöver en smidig kommunikationskanal bakom lösenord men som  även externa deltagare lätt kan komma åt.

Här dokumenteras styrgruppsarbetet med lärplattform MOODLE på Medicinska fakulteten.

Det möjliggör personoberoende kontinuitet i arbetet över tid och ger en snabb överblick över tidigare beslut och diskussioner.

I denna kurs ligger alla dokument, och anteckningar som rör uppgraderingen.

Här finns även ett forum där man kan diskutera operativt arbete.