Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning anestesisjukvård med start hösten 2014.