Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp, med start hösten 2014.