Omvårdnadsutbildningar, fristående kurser på avancerad nivå