Bilder från LU

Hej! Har du  många kurser och vill ha en mindre, kortare kursöversikt?

Tips - gör din egen kursöversikt!  

Här är en fil om hur du gör!