Bilder från LU

Moodle version 3.5 

--->Kursöversikt      <-----

Har du  många kurser och vill ha en mindre, kortare kursöversikt?

Tips! Gör din egen kursöversikt!  

Här är en fil om hur du gör!