Lärplattformen Moodle används inom vissa utbildningar vid Medicinska fakulteten.

Ny student?

Din kurs i Moodle blir tillgänglig när kursadministrationen registrerat dig på kursen, detta sker i samband med upprop.

Aktuell information

Nya utbildningstillfällen om Moodle för lärare och administratörer. Länk till anmälan

    Hoppa över kurser