Banner med bilder från LU

OBS. Moodle är inte åtkomligt lördag 13 okt kl: 7-14 pga. uppgradering till ny version.